سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

پخش آی سی گوچگ

تفاوت پخش های خودرو با آی سی بزرگ و پخش های خودرو با آی سی کوچک

/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-ic-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF7388-%D9%88-ic-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-1028-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

تفاوت IC بزرگ7388 و IC کوچک 1028 چیست؟سنگ بنای قطعات الکترونیک مدرن است . آن ها معمولا قلب و مغز اکثر بردهای  مدار چاپی هستند . آن ها به شکل تراشه های کوچک وسیاه رنگی هستند که که شما  می توانید در همه جای برد PCBروی مدار پیدا کنید.از آن جایی که اهمیت آن  ها در مدارات الکترونیکی غیر قابل انکار است. بهتر است IC (آی سی) و تفاوت  آی سی بزرگ و کوچک در رادیو ضبط ها را بهتر بشناسیم.